Varför stigmatiserar jag mig själv?

Jag ångrar att jag lagt in mig och känner att jag bara vill åka hem igen, trots att jag vet att det faktiskt skulle innebära risk för mitt liv om jag gjorde det. Egentligen vet jag att det var rätt beslut. För några år sen hade det kanske inte varit det. Nu strävar jag efter att må bra och tillfriskna så mycket som möjligt, och inläggning är det absolut sista alternativet i den processen. Jag hatar, hatar, hatar att behöva vara inlagd igen och det känns som ett enormt jävla misslyckande. Det gick ju nästan åtta månader utan att jag ens ansett mig själv behöva vända mig till psykakuten. Ännu frustrerande är insikten om att det här förmodligen inte är min sista inläggning heller. Kanske är det det. Men förmodligen inte. Däremot är jag säker på att det kommer gå längre och längre tid mellan inläggningarna. Nästa kanske blir om tre år. Tyvärr vet jag att jag med största sannolikhet kommer känna mig misslyckad då också.
 
Men hade det hade känts som att jag var den som missyckats om det hade varit så att jag exempelvis haft diabetes och min insulinbehandling inte fungerade som den ska och jag inte fick den hjälpen jag behövde, vilket ledde till att jag blev så pass dålig att jag behövde vårdas på sjukhus för att inte riskera att dö? Nej. Då hade misslyckandet förmodligen lagts på vården.
 
Att hamna i ett tillstånd där jag behöver vara på sjukhus eftersom det annars finns risk för mitt liv var inget val jag gjorde. Tvärt om. Jag kämpade som en idiot för att få hjälp att undvika det tillståndet. Vården valde att inte lyssna. Så varför lägger jag känslan av misslyckande på mig själv när jag faktiskt har valt min sjukdom lika lite som en diabetiker har valt sin?
 
Men att jag själv insåg att jag hamnat i ett suicidalt tillstånd jag inte kan hantera och faktiskt sökte hjälp på egen hand var ett val. Ett beslut helt linje med min värderade riktning som i slutändan ändå leder mig framåt. Alltså raka motsatsen till ett misslyckande. 
 
 
 
 
 
Psykisk (o)hälsa, Tankar | psykisk ohälsa, självstigmatiseing, värderad riktning | |
Upp